case justdiggit3case justdiggit2

 

Every year 12 million hectares of fertile land is lost due, resulting in the planet drying and heating up. This effects the environment, vegetation and standards of living.

Justdiggit aims to combine ancient techniques with recent innovations to cool down the planet. By manipulating the temperature and weather for good causes rainfall can be generated. Besides the projects Justdiggit also wants to educate children (and adults) on global warming and natural resources. They provide a free educational program for Dutch (speaking) primary schools.

In December of 2016 Justdiggit and CEE combined their strengths. Passengers of Schiphol airport in Amsterdam could scan the posters and digital screens to directly access a mobile friendly page about Justdiggit. The CEE app allows people to scan creatives and immediately engage with branded content. JustDiggit can simply pursue their agenda of educating people by sharing insightful digital content after grabbing the attention of passerby’s. By showing divers video’s explaining different technologies of cooling down the planet they not only educate but they can also analyse which video’s score the best with their target group. A great extra advantage is that social sharing is promoted to reach even a larger audience. Next to engaging the audience and analysing the results, Justdiggit has also chosen to activate the audience by including a donation call 2 action.

How great is it that after getting the attention of the travelers in Schiphol you also offer the chance to inform them, engage them and offer an option to join your cause by donating.

 

 

Elk jaar word er 12 miljoen hectare aan vruchtbare grond verloren, omdat de aarde verdroogd enopgewarmd word. Dit heeft gevolgen op het milieu, landbouw en levensomstandigheden.
Justdiggit richt zich erop eeuwenoude technieken met recente innovaties te combineren om zo de aardete verkoelen. Door het manipuleren van de temperatuur en het weer, kan er regen gemaakt worden.Buiten deze projecten om wilt Justdiggit ook kinderen (en volwassenen) lesgeven over de opwarmingvan de aarde en natuurlijke energiebronnen. Ze leveren een gratis educatie programma aan voorNederlands (sprekende) basisscholen.
In december 2016 bundelde Justdiggit en CEE haar krachten. Passagiers van Schiphol in Amsterdamkonden de posters en digitale schermen scannen om zo op een mobiel-vriendelijke pagina te komen vanJustdiggit. De CEE app zorgt ervoor dat mensen posters kunnen scannen en meteen interactie kunnenaangaan met branded content. Justdiggit kan hierdoor hun doel najagen om mensen te onderwijzen enaandacht te trekken voor hun digitale content. Door het laten zien van video’s en hierin uitleg te gevenover verschillende technieken, kunnen zij niet alleen mensen hierover informeren maar ook precies zienwelke inhoud het best scoort bij welke groep. Een ander groot voordeel is dat social media delengepromoot word om een nog groter publiek te bereiken. Naast het bereiken van publiek en hetanalyseren van de resultaten, heeft Justdiggit ook gekozen het publiek de optie bieden meteen online tedoneren.
Hoe mooi is het dat nadat je de aandacht trekt van passagiers op Schiphol, je ook nog eens aanbied ze teinformeren, te bereiken en ze een mogelijk biedt om te doneren aan je doel.